Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Rolniczych W Lututowie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Rolniczych W Lututowie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Rolniczych W Lututowie

KLONOWSKA 3
Miejscowość Lututów
Kod pocztowy 98-360
Gmina Lututów
Powiat wieruszowski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Rolniczych W Lututowie

438714047
Regon 73158565800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Rolniczych W Lututowie znajduje się w miejscowości Lututów pod adresem KLONOWSKA 3. Numer tel. do szkoły zawodowej to 438714047. Numer fax: 438714133. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terytorium gminy Lututów, powiat wieruszowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową ZSZ odwiedzimy pod adresem zsrlututow.internetdsl.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 73158565800000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat wieruszowski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo łódzkie - 116. Na 375 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (187,5 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa