Przedszkole Samorządowe Nr 13


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 13

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 13

Kazimierza Jagiellończyka 17
Miejscowość Biała Podlaska
Kod pocztowy 21-500
Gmina miasto Biała Podlaska
Powiat Biała Podlaska
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 13

833416477
Regon 03000245800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 13 mieści się w miejscowości Biała Podlaska pod adresem Kazimierza Jagiellończyka 17. Numer telefonu do przedszkola to 833416477. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 03000245800000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 171, z czego 93 stanowiły uczennice, a 78 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 13. Powiat biała podlaska ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 1306 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (81,63 na placówkę), a średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Biała Podlaska: 16
  • w gminie Biała Podlaska: 16
  • powiat Biała Podlaska: 16
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa