Przedszkole Samorządowe Nr 15


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 15

Patron im. Julian Tuwim

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 15

Akademicka 8
Miejscowość Biała Podlaska
Kod pocztowy 21-500
Gmina miasto Biała Podlaska
Powiat Biała Podlaska
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 15

833416767
Regon 03000247000010
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 15 znajduje się w miejscowości Biała Podlaska pod adresem Akademicka 8. Telefon do przedszkola to 833416767. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole-pietnastka.republika.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 03000247000010.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 141, z czego 71 stanowiły uczennice, a 70 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 5,5. Powiat biała podlaska ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 1306 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (81,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Biała Podlaska: 16
  • w gminie Biała Podlaska: 16
  • powiat Biała Podlaska: 16
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa