Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

Orzechowa 58
Miejscowość Biała Podlaska
Kod pocztowy 21-500
Gmina miasto Biała Podlaska
Powiat Biała Podlaska
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

833436667
Regon 03030824600014
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne mieści się w miejscowości Biała Podlaska pod adresem Orzechowa 58. Telefon do gimnazjum to 833436667. Fax: 833436667. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 03030824600014.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 26, z czego 14 stanowiły dziewczynki, a 12 to uczniowie. Powiat biała podlaska ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 1846 uczniów w powiecie przypada 9 innych gimnazjów (205,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Mapa