Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron ks. Jan Twardowski

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mickiewicza 39A
Miejscowość Maków Mazowiecki
Kod pocztowy 06-200
Gmina miasto Maków Mazowiecki
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

297171481
Strona
Regon 00091306000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Maków Mazowiecki pod adresem Mickiewicza 39A. Numer tel. do szkoły zawodowej to 297171481. Numer faksu: 297171481. Szkoła o profilu zawodowym działa na obszarze gminy Maków Mazowiecki, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem http://www.soswmakow.eu. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 00091306000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W ZSZ główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów uczących się w placówce to 14, z czego 7 to uczennice, a 7 stanowili kursanci. Powiat makowski ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo mazowieckie - 201. Na 246 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (82 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa