Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 W Ostrowcu św.


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 W Ostrowcu Św.

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 W Ostrowcu Św.

Akademicka 20
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 W Ostrowcu Św.

412632050
Strona
Regon 00127043400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 W Ostrowcu św. mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Akademicka 20. Numer tel. do szkoły to 412632050. Jednostka szkolna działa na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły znajdziemy pod adresem www.psp7ostr.republika.pl. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00127043400000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 W Ostrowcu św. przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce była równa 457, z czego 230 to dziewczynki, a 227 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 32 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 8. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 6299 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (165,76 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa