Gimnazjum Im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego

Patron 6. Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego

Adres Gimnazjum Im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego

Pocztowa 4
Miejscowość Kałuszyn
Kod pocztowy 05-310
Gmina Kałuszyn
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego

257576856
Strona
Regon 71164191200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego mieści się w miejscowości Kałuszyn pod adresem Pocztowa 4. Telefon do gimnazjum to 257576856. Faks: 257576856. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Kałuszyn, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimkaluszyn.edupage.org.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 71164191200000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 176, z czego 87 stanowiły uczennice, a 89 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 21 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat miński ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 5062 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół gimnazjalnych (153,39 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kałuszyn: 3
  • w gminie Kałuszyn: 4
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.73-0.14-0.73
2006-1.830.4-1.83
2007-0.460.76-0.46
20081.35-0.241.35
20093.212.853.21
20103.970.793.97
20112.261.132.26
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.08-0.17-2.08
2006-4.8-0.43-4.8
2007-2.881.79-2.88
2008-1.560.52-1.56
20090.141.60.14
20100.590.590.59
20113.911.783.91

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa