Gimnazjum Im. Cypriana Kamila Norwida W Stanisławowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Cypriana Kamila Norwida W Stanisławowie

Patron Cyprian Kamil Norwid

Adres Gimnazjum Im. Cypriana Kamila Norwida W Stanisławowie

Szkolna 4A
Miejscowość Stanisławów
Kod pocztowy 05-304
Gmina Stanisławów
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Cypriana Kamila Norwida W Stanisławowie

257575479
Strona
Regon 71164815600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Cypriana Kamila Norwida W Stanisławowie znajduje się w miejscowości Stanisławów pod adresem Szkolna 4A. Numer telefonu do gimnazjum to 257575479. Fax: 257575479. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Stanisławów, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem http://gimnazjum.stanislawow.samorzady.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 71164815600000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 193, z czego 94 to dziewczynki, a 99 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4. Powiat miński ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 5062 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół gimnazjalnych (153,39 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stanisławów: 1
  • w gminie Stanisławów: 1
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.68-0.14-2.28
2006-0.730.4-0.15
20072.760.762.36
2008-0.2-0.240.62
20093.322.852.15
20104.870.794.25
20110.181.13-2.05
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.9-0.17-1.6
20060.27-0.43-0.02
20072.631.792.93
2008-0.810.52-0.54
20092.371.61.03
20105.490.594.29
20112.211.780.63

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa