Gimnazjum Im. Ks. A. Tyszki W Janowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Ks. A. Tyszki W Janowie

Patron ks. Antoni Tyszka

Adres Gimnazjum Im. Ks. A. Tyszki W Janowie

Strażacka 18
Miejscowość Janów
Kod pocztowy 05-300
Gmina Mińsk Mazowiecki
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Ks. A. Tyszki W Janowie

257592644
Strona
Regon 14333818800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Ks. A. Tyszki W Janowie mieści się w miejscowości Janów pod adresem Strażacka 18. Nr tel. do gimnazjum to 257592644. Nr faksu: 257592644. Gimnazjum działa na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.janow.szkolnastrona.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 14333818800000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 52, z czego 27 stanowiły dziewczynki, a 25 stanowili chłopcy. Powiat miński ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 5062 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół gimnazjalnych (153,39 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa