Publiczne Gimnazjum W Starym Narcie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Starym Narcie

Adres Publiczne Gimnazjum W Starym Narcie

57b
Miejscowość Stary Nart
Kod pocztowy 37-430
Gmina Jeżowe
Powiat niżański
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Starym Narcie

158795114
Strona
Regon 18026075000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Starym Narcie znajduje się w miejscowości Stary Nart pod adresem 57b. Nr tel. do gimnazjum to 158795114. Jednostka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Jeżowe, powiat niżański , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem zsnart.eu. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 18026075000000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce to 34, z czego 13 to dziewczynki, a 21 stanowili chłopcy. Powiat niżański ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 2200 uczniów w powiecie przypada 18 innych jednostek gimnazjalnych (122,22 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 gimnazjalistów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2008-0.531.43-0.31
2009-4.890.24-2
2010-8.780.96-2.02
2011-1.660.77-0.6
Rok Szkoła Gmina Powiat
20080.930.660.35
2009-1.49-0.02-0.55
2010-11.17-0.94-3.89
2011-4.06-0.57-2.69

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa