Przedszkolemiejskie Nr 12


Najważniejsze informacje - Przedszkolemiejskie Nr 12

Adres Przedszkolemiejskie Nr 12

Harcerska 10
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-600
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkolemiejskie Nr 12

322452920
Regon 27150973600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkolemiejskie Nr 12 znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem Harcerska 10. Nr tel. do przedszkola to 322452920. Numer faksu: 322452920. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27150973600000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 96, z czego 56 stanowiły uczennice, a 40 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,67. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1365 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (124,09 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Świętochłowice: 19
  • w gminie Świętochłowice: 19
  • powiat Świętochłowice: 19
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole