Przedszkole Miejskie Nr 3


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 3

Adres Przedszkole Miejskie Nr 3

Harcerska 6
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-600
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 3

323070143
Regon 27150966000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 3 mieści się w miejscowości Świętochłowice pod adresem Harcerska 6. Numer telefonu do przedszkola to 323070143. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27150966000000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 98, z czego 39 to dziewczynki, a 59 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 5. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1365 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (124,09 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Świętochłowice: 19
  • w gminie Świętochłowice: 19
  • powiat Świętochłowice: 19
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole