Przedszkole Miejskie Nr1 W Swietochlowicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr1 W Swietochlowicach

Adres Przedszkole Miejskie Nr1 W Swietochlowicach

Karola Miarki 1
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-600
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 27150964700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr1 W Swietochlowicach znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem Karola Miarki 1. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27150964700000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 70, z czego 28 stanowiły dziewczynki, a 42 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1365 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (124,09 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Świętochłowice: 19
  • w gminie Świętochłowice: 19
  • powiat Świętochłowice: 19
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole