Przedszkole Miejskie Nr11


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr11

Adres Przedszkole Miejskie Nr11

HAJDUKI 14
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-600
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr11

322453823
Strona
Regon 27150972000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr11 znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem HAJDUKI 14. Telefon do przedszkola to 322453823. Numer fax: 322453823. Przedszkole działa na terytorium gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem przedszkolemiejskienr11sw.republika.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 27150972000000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 154, z czego 75 to uczennice, a 79 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,33. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1365 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (124,09 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Świętochłowice: 19
  • w gminie Świętochłowice: 19
  • powiat Świętochłowice: 19
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole