Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Sikorskiego 9
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-600
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

327700060
Regon 27810827100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem Sikorskiego 9. Telefon do technikum to 327700060. Nr fax: 327700060. Technikum funkcjonuje na terytorium gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zseu.com. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 27810827100000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 65, z czego 36 to uczennice, a 29 stanowili uczniowie. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 3 szkoły techniczne, a województwo śląskie - 381. Na 91 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół średnich technicznych (30,33 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 4 28,50 % -
język polski pisemny podstawowy 4 37,50 % -
język polski ustny podstawowy 4 60,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 28,50 % 4 (z 5) 4 (z 5) 4 (z 5) 491 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 37,50 % 5 (z 6) 5 (z 6) 5 (z 6) 561 (z 644)
język polski ustny podstawowy 60,00 % 4 (z 6) 4 (z 6) 4 (z 6) 477 (z 641)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr