Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

SZKOLNA 13
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-600
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

322452794
Regon 27787437100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem SZKOLNA 13. Telefon do szkoły to 322452794. Faks: 322452794. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 27787437100000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 55, z czego 29 to kursantki, a 26 stanowili kursanci. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo śląskie - 246. Na 178 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (89 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa