Przedszkole Miejskie Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 2

Patron Pod słonkiem

Adres Przedszkole Miejskie Nr 2

Wodna 13
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-600
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 2

322453310
Regon 27150965300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 2 znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem Wodna 13. Nr tel. do przedszkola to 322453310. Numer fax: 322453310. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27150965300000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 175, z czego 94 stanowiły dziewczynki, a 81 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 10. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1365 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (124,09 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Świętochłowice: 19
  • w gminie Świętochłowice: 19
  • powiat Świętochłowice: 19
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole