Szkoła Podstawowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4

Patron TADEUSZ KOŚCIUSZKO

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4

SZKOLNA 10
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-600
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4

322452923
Regon 00072523000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 mieści się w miejscowości Świętochłowice pod adresem SZKOLNA 10. Numer telefonu do szkoły to 322452923. Faks: 322452923. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły można odwiedzić pod adresem www.sp4swietochlowice.pl. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00072523000000.

Szkoła Podstawowa Nr 4 naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 263, z czego 126 to uczennice, a 137 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 26 nauczycieli, z czego 20 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,33. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 8 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 2711 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół podstawowych (338,88 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Świętochłowice: 19
  • w gminie Świętochłowice: 19
  • powiat Świętochłowice: 19
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa