Przedszkole Miejskie Nr 8


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 8

Patron Krasnal Hałabała

Adres Przedszkole Miejskie Nr 8

Zubrzyckiego 10
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-605
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 8

327707215
Regon 27150970700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 8 znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem Zubrzyckiego 10. Nr tel. do przedszkola to 327707215. Fax: 327707215. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową przedszkola odwiedzimy pod adresem www.przedszkole8.republika.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27150970700000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 123, z czego 56 to uczennice, a 67 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 4. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1365 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (124,09 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Świętochłowice: 19
  • w gminie Świętochłowice: 19
  • powiat Świętochłowice: 19
  • województwo śląskie: 2020

Mapa