Przedszkole Miejskie Nr 4


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 4

Adres Przedszkole Miejskie Nr 4

MIELĘCKIEGO 19
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-903
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 4

322452785
Regon 27150967600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 4 mieści się w miejscowości Świętochłowice pod adresem MIELĘCKIEGO 19. Telefon do przedszkola to 322452785. Nr faksu: 322452785. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27150967600000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 100, z czego 48 stanowiły dziewczynki, a 52 stanowili uczniowie. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1365 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (124,09 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Świętochłowice: 19
  • w gminie Świętochłowice: 19
  • powiat Świętochłowice: 19
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole