Szkoła Podstawowa W Rzozowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Rzozowie

Patron im.św.Jadwigi Królowej

Adres Szkoła Podstawowa W Rzozowie

90
Miejscowość Rzozów
Kod pocztowy 32-052
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Rzozowie

122757046
Regon 00104394500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Rzozowie znajduje się w miejscowości Rzozów pod adresem 90. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 122757046. Numer faksu: 122757046. Instytucja szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00104394500000.

Szkoła Podstawowa W Rzozowie edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 140, z czego 61 to dziewczynki, a 79 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 6,5. Powiat krakowski ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 17905 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (135,64 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rzozów: 1
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa