Zespół Placówek Oświatowych W Kopance


Najważniejsze informacje - Zespół Placówek Oświatowych W Kopance

Patron Janusz Korczak

Adres Zespół Placówek Oświatowych W Kopance

62
Miejscowość Kopanka
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Zespół szkół i placówek oświatowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Placówek Oświatowych W Kopance

122763224
Regon 00109835000000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Placówek Oświatowych W Kopance znajduje się w miejscowości Kopanka pod adresem 62. Numer telefonu do placówki to 122763224. Nr fax: 122763224. Placówka działa na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki znajdziemy pod adresem www.zpokopanka.edupage.org. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 00109835000000.

W placówce pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,38. Powiat krakowski ma zarejestrowane 78 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 456 uczniów w powiecie przypada 78 innych placówek edukacyjnych (5,85 na placówkę), a średnia w województwie to 8,08 (11809 słuchaczy na 1461 placówek).

Mapa