Przedszkole Samorządowe W Wielkich Drogach Z Oddziałami Przedszkolnymi W Facimiechu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Wielkich Drogach Z Oddziałami Przedszkolnymi W Facimiechu

Adres Przedszkole Samorządowe W Wielkich Drogach Z Oddziałami Przedszkolnymi W Facimiechu

241
Miejscowość Wielkie Drogi
Kod pocztowy 32-051
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Wielkich Drogach Z Oddziałami Przedszkolnymi W Facimiechu

122706132
Regon 35053030400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Wielkich Drogach Z Oddziałami Przedszkolnymi W Facimiechu mieści się w miejscowości Wielkie Drogi pod adresem 241. Numer tel. do przedszkola to 122706132. Nr faksu: 122706132. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole.wielkiedrogi.eu. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 35053030400000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 126, z czego 58 stanowiły uczennice, a 68 to chłopcy. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wielkie Drogi: 3
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa