Przedszkole Publiczne W Rudnie Z Oddziałem W Poniszowicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Rudnie Z Oddziałem W Poniszowicach

Adres Przedszkole Publiczne W Rudnie Z Oddziałem W Poniszowicach

Boczna 6
Miejscowość Rudno
Kod pocztowy 44-160
Gmina Rudziniec
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Rudnie Z Oddziałem W Poniszowicach

322303756
Regon 27151274400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Rudnie Z Oddziałem W Poniszowicach znajduje się w miejscowości Rudno pod adresem Boczna 6. Telefon do przedszkola to 322303756. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Rudziniec, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27151274400000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 50, z czego 30 to dziewczynki, a 20 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,75. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2818 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (80,51 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rudno: 2
  • w gminie Rudziniec: 8
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole