Gimnazjum W Rudnie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Rudnie

Adres Gimnazjum W Rudnie

Szkolna 4
Miejscowość Rudno
Kod pocztowy 83-121
Gmina Pelplin
Powiat tczewski
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 19295592200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Rudnie znajduje się w miejscowości Rudno pod adresem Szkolna 4. Nr tel. do szkoły to 585361107. Nr fax: 585361107. Gimnazjum działa na obszarze gminy Pelplin, powiat tczewski , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem www.szkola-rudno.edu.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 19295592200000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 128, z czego 65 stanowiły dziewczynki, a 63 to chłopcy. Powiat tczewski ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 3845 uczniów w powiecie przypada 20 innych gimnazjów (192,25 na placówkę), a średnia w województwie to 164,24 (69965 uczniów na 426 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.12-0.67-3
20060.06-1.7-2.81
20071.34-0.51-1.31
2008-0.41-3.74-4.86
2009-0.81-5.83-5.35
20100.92-3.49-1.1
2011-2.52-4.56-2.09
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.09-1.18-4.07
2006-5.38-1.53-4.3
2007-2.27-2.03-3.2
20081.15-3.02-4.09
2009-4.89-5.32-7.37
20100.83-4.39-2.34
2011-2.93-4.63-3

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa