Przedszkole Niepubliczne Ochronka Im. św. Rodziny


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne Ochronka Im. Św. Rodziny

Patron Święta Rodzina

Adres Przedszkole Niepubliczne Ochronka Im. Św. Rodziny

ul. Śióstr Służebniczek 2
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne Ochronka Im. Św. Rodziny

146215474
Regon 04000229000023
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP

Przedszkole Niepubliczne Ochronka Im. św. Rodziny znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem ul. Śióstr Służebniczek 2. Nr tel. do przedszkola to 146215474. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 04000229000023. Jednostka rejestrująca dla Przedszkole Niepubliczne Ochronka Im. św. Rodziny to gmina.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa