Przedszkole Publiczne Nr 11


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 11

Adres Przedszkole Publiczne Nr 11

SPACEROWA 3
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 11

774045935
Regon 16029273100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 11 znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem SPACEROWA 3. Telefon do przedszkola to 774045935. Fax: 774162003. Przedszkole funkcjonuje na terenie gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 16029273100000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 148, z czego 73 to uczennice, a 75 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 6. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), a średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa