Przedszkole Publiczne Nr 8 W Brzegu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 8 W Brzegu

Adres Przedszkole Publiczne Nr 8 W Brzegu

Towarowa 2
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 8 W Brzegu

774045710
Regon 16029431600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 8 W Brzegu mieści się w miejscowości Brzeg pod adresem Towarowa 2. Numer telefonu do przedszkola to 774045710. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 16029431600000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 101, z czego 47 stanowiły uczennice, a 54 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,25. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), a średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa