Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Józefa Elsnera W Brzegu


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Józefa Elsnera W Brzegu

Patron Józef Elsner

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Józefa Elsnera W Brzegu

PIASTOWSKA 18
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Józefa Elsnera W Brzegu

774240165
Regon 00028426200000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Józefa Elsnera W Brzegu mieści się w miejscowości Brzeg pod adresem PIASTOWSKA 18. Nr tel. do placówki to 774240165. Fax: 774240165. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Portal internetowy placówki odwiedzimy pod adresem www.psmbrzeg.za.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00028426200000.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 169, z czego 111 stanowiły uczennice, a 58 stanowili kursanci. W placówce pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na kursanta przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,22. Powiat brzeski ma zarejestrowane 41 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo opolskie - 426. Na 221 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek edukacyjnych (5,39 na placówkę), a średnia w województwie to 8,73 (3717 kursantów na 426 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa