Przedszkole Publiczne Nr 6


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 6

Adres Przedszkole Publiczne Nr 6

WYSOKA 1
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 6

774045565
Regon 16029308000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 6 znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem WYSOKA 1. Numer telefonu do przedszkola to 774045565. Nr fax: 774045566. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.pp6brzeg.ubf.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 16029308000000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 101, z czego 42 to dziewczynki, a 59 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,5. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa