Publiczne Przedszkole Nr 7 Integracyjne W Brzegu


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 7 Integracyjne W Brzegu

Adres Publiczne Przedszkole Nr 7 Integracyjne W Brzegu

Gaj 1
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-305
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 7 Integracyjne W Brzegu

774045760
Regon 16029261300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 7 Integracyjne W Brzegu mieści się w miejscowości Brzeg pod adresem Gaj 1. Numer telefonu do przedszkola to 774045760. Faks: 774045760. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 16029261300000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 100, z czego 39 to dziewczynki, a 61 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,5. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), a średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa