Przedszkole Publiczne Nr 4


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 4

Adres Przedszkole Publiczne Nr 4

B. Chrobrego 37
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 4

774045995
Regon 16029265900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 4 znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem B. Chrobrego 37. Numer tel. do przedszkola to 774045995. Faks: 774045996. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 16029265900000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 150, z czego 78 stanowiły dziewczynki, a 72 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,75. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), a średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa