Przedszkole Publiczne Nr 10


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 10

Adres Przedszkole Publiczne Nr 10

Ks. Makarskiego 5
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 10

774046325
Regon 16029307300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 10 mieści się w miejscowości Brzeg pod adresem Ks. Makarskiego 5. Numer telefonu do przedszkola to 774046325. Nr faksu: 774046326. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 16029307300000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 100, z czego 50 to uczennice, a 50 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,33. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa