Przedszkole Nr 3 W Tomaszowie Mazowieckim


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 3 W Tomaszowie Mazowieckim

Adres Przedszkole Nr 3 W Tomaszowie Mazowieckim

Kombatantów 5
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 3 W Tomaszowie Mazowieckim

447236518
Regon 59003299700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 3 W Tomaszowie Mazowieckim mieści się w miejscowości Tomaszów Mazowiecki pod adresem Kombatantów 5. Nr tel. do przedszkola to 447236518. Numer faksu: 447236518. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 59003299700000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 127, z czego 58 stanowiły dziewczynki, a 69 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 9. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 29 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 2660 uczniów w powiecie przypada 29 innych przedszkoli (91,72 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tomaszów Mazowiecki: 28
  • w gminie Tomaszów Mazowiecki: 28
  • powiat tomaszowski: 49
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa