Katolickie Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Katolickie Gimnazjum

Adres Katolickie Gimnazjum

Warszawska 95/97
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Katolickie Gimnazjum

785296637
Strona
Regon 10068400100000
Organ prowadzący Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. O. Pio

Katolickie Gimnazjum znajduje się w miejscowości Tomaszów Mazowiecki pod adresem Warszawska 95/97. Telefon do gimnazjum to 785296637. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.szkolykatolickie.info. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 10068400100000. Organ rejestracyjny dla Katolickie Gimnazjum to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 3684 uczniów w powiecie przypada 25 innych gimnazjów (147,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Mapa