Przedszkole Nr 16


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 16

Adres Przedszkole Nr 16

Konstytucji 3 Maja 36
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 16

447246592
Strona
Regon 59003307000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 16 mieści się w miejscowości Tomaszów Mazowiecki pod adresem Konstytucji 3 Maja 36. Telefon do przedszkola to 447246592. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy przedszkola można znaleźć pod adresem [email protected]. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 59003307000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 108, z czego 51 stanowiły dziewczynki, a 57 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 29 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 2660 uczniów w powiecie przypada 29 innych przedszkoli (91,72 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tomaszów Mazowiecki: 28
  • w gminie Tomaszów Mazowiecki: 28
  • powiat tomaszowski: 49
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa