Szkoła Podstawowa Nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

Juliana Ursyna Niemcewicza 50/56
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

447242061
Strona
Regon 00024438600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego mieści się w miejscowości Tomaszów Mazowiecki pod adresem Juliana Ursyna Niemcewicza 50/56. Nr tel. do szkoły to 447242061. Numer fax: 447259236. Jednostka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp13.neostrada.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00024438600000.

Szkoła Podstawowa Nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 507, z czego 261 stanowiły dziewczynki, a 246 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 48 nauczycieli, z czego 43 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 8,6. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 7514 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (221 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tomaszów Mazowiecki: 28
  • w gminie Tomaszów Mazowiecki: 28
  • powiat tomaszowski: 49
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa