Gimnazjum Nr 4


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4

Adres Gimnazjum Nr 4

Ostrowskiego 14
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4

447236783
Regon 59072440700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 znajduje się w miejscowości Tomaszów Mazowiecki pod adresem Ostrowskiego 14. Telefon do szkoły to 447236783. Fax: 447236783. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 59072440700000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 352, z czego 180 to dziewczynki, a 172 stanowili chłopcy. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 3684 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół gimnazjalnych (147,36 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Mapa