Przedszkole Nr 5 W Tomaszowie Maz


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 5 W Tomaszowie Maz

Adres Przedszkole Nr 5 W Tomaszowie Maz

Niska 20A
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 5 W Tomaszowie Maz

447246131
Regon 59003300500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 5 W Tomaszowie Maz mieści się w miejscowości Tomaszów Mazowiecki pod adresem Niska 20A. Telefon do przedszkola to 447246131. Fax: 447246131. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 59003300500000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 101, z czego 59 to dziewczynki, a 42 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 9. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 29 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 2660 uczniów w powiecie przypada 29 innych przedszkoli (91,72 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tomaszów Mazowiecki: 28
  • w gminie Tomaszów Mazowiecki: 28
  • powiat tomaszowski: 49
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa