Publiczne Przedszkole W Czerwonce


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Czerwonce

Patron brak

Adres Publiczne Przedszkole W Czerwonce

39
Miejscowość Czerwonka
Kod pocztowy 08-300
Gmina Sokołów Podlaski
Powiat sokołowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Czerwonce

257811428
Regon 71236942900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Czerwonce mieści się w miejscowości Czerwonka pod adresem - 39. Numer telefonu do przedszkola to 257811428. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Sokołów Podlaski, powiat sokołowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 71236942900000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 19, z czego 9 to dziewczynki, a 10 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 3 nauczycieli, z czego 2 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2. Powiat sokołowski ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1436 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (57,44 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Czerwonka: 2
  • w gminie Sokołów Podlaski: 2
  • powiat sokołowski: 23
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa