Przedszkole Miejskie Nr 5


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 5

Adres Przedszkole Miejskie Nr 5

Al. Kościuszki 54
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-428
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 5

426366089
Regon 00434078000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 5 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Al. Kościuszki 54. Telefon do przedszkola to 426366089. Fax: 426366089. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.pm5lodz.wikom.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00434078000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 98, z czego 52 to uczennice, a 46 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 8. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa