"progres" Szkoła Języków Obcych


Najważniejsze informacje - "Progres" Szkoła Języków Obcych

Adres "Progres" Szkoła Języków Obcych

Piotrkowska 114
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-006
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon "Progres" Szkoła Języków Obcych

426302880
Regon 47078160200000
Organ prowadzący Mariusz JAgóra, Robert Stańczyk

"progres" Szkoła Języków Obcych mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Piotrkowska 114. Nr tel. do placówki to 426302880. Nr fax: 426327369. Placówka mieści się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy placówki można znaleźć pod adresem www.progres.edu.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 47078160200000. Jednostka rejestracyjna dla "progres" Szkoła Języków Obcych to miasto na prawach powiatu.

Powiat łódź ma zarejestrowane 232 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 3157 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek edukacyjnych (13,61 na placówkę), a średnia w województwie to 8,98 (8005 wychowanków na 891 placówek).

Mapa

inne