Szkoła Podstawowa Nr 36


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 36

Adres Szkoła Podstawowa Nr 36

Więckowskiego 35
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-734
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 36

426302900
Regon 00073124100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 36 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Więckowskiego 35. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 426302900. Nr fax: 426302900. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp36lodz.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00073124100000.

Szkoła Podstawowa Nr 36 edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 496, z czego 248 stanowiły uczennice, a 248 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 41 nauczycieli, z czego 39 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 19,5. Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa