Szkoła Podstawowa Nr 152


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 152

Patron IM. ELIZY ORZESZKOWEJ

Adres Szkoła Podstawowa Nr 152

28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH 52/54
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-559
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 152

426375694
Regon 00073133000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 152 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH 52/54. Numer tel. do szkoły to 426375694. Nr faksu: 426375694. Szkoła podstawowa ma lokalizację na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp152.lodz.pledu.pl. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00073133000000.

Szkoła Podstawowa Nr 152 rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 302, z czego 141 stanowiły dziewczynki, a 161 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 29 nauczycieli, z czego 26 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 8,67. Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa