Xxi Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xxi Liceum Ogólnokształcące

Patron Bolesław Prus

Adres Xxi Liceum Ogólnokształcące

Kopernika 2
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-502
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xxi Liceum Ogólnokształcące

426366854
Regon 00073143600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xxi Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Kopernika 2. Telefon do szkoły to 426366854. Numer fax: 426366854. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum znajdziemy pod adresem lo21.szkoly.lodz.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 00073143600000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 567, z czego 389 to licealistki, a 178 to licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 52 nauczycieli, z czego 37 na pełen etat oraz 15 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,47. Powiat łódź ma zarejestrowane 111 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 12594 uczniów w powiecie przypada 111 innych szkół licealnych (113,46 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 89,52 (40552 licealistów na 453 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa