Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus


Najważniejsze informacje - Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus

Adres Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus

WÓLCZAŃSKA 81
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-515
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus

426325220
Regon 47308491500757
Organ prowadzący COSINUS SP. Z O.O.

Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus mieści się w miejscowości Łódź pod adresem WÓLCZAŃSKA 81. Numer tel. do liceum to 426325220. Fax: 426325220. Liceum ma lokalizację na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Serwis www szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem WWW.COSINUS.PL. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 47308491500757. Instytucja rejestrująca] dla Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 398, z czego 193 stanowiły licealistki, a 205 to wychowankowie. Powiat łódź ma zarejestrowane 111 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 12594 uczniów w powiecie przypada 111 innych placówek licealnych (113,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 89,52 (40552 uczniów na 453 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 26 32,20 % -
język polski pisemny podstawowy 25 41,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 25 54,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 32,20 % 62 (z 89) 62 (z 89) 62 (z 89) 252 (z 364)
język polski pisemny podstawowy 41,40 % 70 (z 89) 70 (z 89) 70 (z 89) 271 (z 365)
język angielski pisemny podstawowy 54,90 % 60 (z 88) 60 (z 88) 60 (z 88) 192 (z 353)

Mapa