Przedszkole Miejskie Nr 5 "tęcza"


Informacje ogólne

Adres Kozielska 73
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-121
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 323020270
Fax 322383955
Strona
Regon 24178604000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 223
Liczba uczennic 99
Liczba uczniów 124
Całkowita liczba nauczycieli 18
Nauczyciele - pełen etat 16
Nauczyciele - pół etatu 2

Przedszkole Miejskie Nr 5 "tęcza" mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Kozielska 73. Numer telefonu do przedszkola to 323020270. Fax: 322383955. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.tecza.oswiata.org.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 24178604000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 223, z czego 99 to uczennice, a 124 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 8. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa