Przedszkole Miejskie Nr 223


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 223

Adres Przedszkole Miejskie Nr 223

Sienkiewicza 42
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-009
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 223

426333408
Regon 00434100500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 223 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Sienkiewicza 42. Numer telefonu do przedszkola to 426333408. Numer faksu: 426333408. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www przedszkola odwiedzimy pod adresem www.pm223lodz.wikom.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00434100500000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 91, z czego 43 stanowiły uczennice, a 48 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 2. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa