Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek Nmp Np Im. Edmunda Bojanowskiego


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek Nmp Np Im. Edmunda Bojanowskiego

Patron Im. Bł, Edmunda Bojanowskiego

Adres Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek Nmp Np Im. Edmunda Bojanowskiego

SIENKIEWICZA 60
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-058
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek Nmp Np Im. Edmunda Bojanowskiego

426363824
Regon 04000244000030
Organ prowadzący ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP

Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek Nmp Np Im. Edmunda Bojanowskiego znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem SIENKIEWICZA 60. Telefon do przedszkola to 426363824. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 04000244000030. Instytucja rejestrująca] dla Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek Nmp Np Im. Edmunda Bojanowskiego to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 100, z czego 47 stanowiły uczennice, a 53 to chłopcy. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa