Przedszkole Miejskie Nr 54


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 54

Adres Przedszkole Miejskie Nr 54

Wólczańska 33
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-607
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 54

426337403
Strona
Regon 00434000000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 54 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Wólczańska 33. Numer tel. do przedszkola to 426337403. Nr faksu: 426337403. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy przedszkola znajdziemy pod adresem www.przedszkole54.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00434000000000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 77, z czego 33 to dziewczynki, a 44 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa